Internettets historie

Internett er en stor del av hverdagen til de fleste mennesker i den vestlige verden. Enten det gjelder jobb, skole eller fritid, bruker vi utrolig mange timer hver dag på dette verdensomspennende datanettverket. Det er ikke før noe er feil og internett ikke funker at man innser hvor mye man faktisk bruker det.Allerede på 1960-tallet begynte historien til internettet. Å utvikle standarder eller protokoller for å koble sammen datamaskiner over større avstander ble forsøkt mange ganger. I 1990-årene ble Internett og World Wide Web den største formen for kommunikasjon mellom både mennesker og datamaskiner. I løpet av 90-tallet fikk internett en mer og mer sentral rolle innen informasjonsdeling, kommunikasjon, forvaltning og handel.På 90-tallet begynte selskaper å selge internett-abonnement til private personer og bedrifter. I 2005 hadde mange tusen husstander i Norge byttet ut fasttelefonen med IP-telefon. I tillegg benyttet mange seg av tilbudet om en trippeltjeneste hvor man fikk tilgang til både internett, TV og telefon gjennom én bredbåndsforbindelse. Når 3G- og 4G-nettene ble lansert, kunne man også bruke de avanserte smarttelefonene som internett-terminaler.Internett har endret samfunnet veldig mye ved å gjøre formidling av informasjon mye lettere. I dag går det også mye fortere og har ikke lenger like store geografiske begrensninger.